The Ebola Patients Are Not Being Treated With The Experimental Drug Zmapp As The Supply Has Run Out.

หยิบเอาฝาก ลากเอามาเขียน เรียนกันแบบเน้นของจริงครับ วันนี้เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับไวรัส (Virus) ร้ายแรงที่กำลังระบาดอยู่แถบแอฟริกาตะวันตกครับ

Image source: BBC

หมอได้ใช้วิธีรักษาหลากหลายด้วยกัน วิธีหนึ่งคือใช้ตัวยา Zmapp ซึ่งเป็นตัวยาช่วงการทดลองใช้กับผู้ป่วย แต่แล้วปรากฎว่าเจ้าตัว Zmapp ดังกล่าวดันมาหมดซะอีกครับ...

The Ebola patients are not being treated with the experimental drug Zmapp as the supply has run out.
เดอะ อิโบลา เพ'เวินทส อาร์ น็อท บีอิ่ง ทรีทด์ วิท เดอะ เอ็กซ์เปอริเม็นทัล ดรัก แซบแมพ แอส เดอะ ซะไพล' แฮส รัน เอ้าท์
ผู้ติดเชื้ออีโบลาไม่ได้รับการรักษาด้วยตัวยาทดลอง Zmapp เพราะว่ามันหมดซะก่อน
คลิกดูประโยคอื่นๆ 

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai Language

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Are อาร์ เป็น อยู่ คือ
As แอส ตาม เหมือน เนื่องจาก เหมือนกับ ราวกับ เพราะ ประหนึ่ง เช่น ดัว ราวกับ เท่ากับ ดั่ง
Being บีอิ่ง การมีอยู่ ธรรมชาติ การมีชีวิตอยู่ คน
Drug ดรัก {drugged, drugging, drugs} n. ยา, ผลิตภัณฑ์ยา, เครื่องยา, ยาเสพติด vt.ผสมกับยา, ทำให้ติดยา
Ebola อิโบลา เชื้อไวรัสอีโบลา
Experimental เอ็กซ์เปอริเม็นทัล ADJ. เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ syn:(analytic)(probative)(verification)ADJ. เกี่ยวกับประสบการณ์ syn:(analytic)(probative)(verification)
Has แฮส มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานเอกพจน์และ he she it)
Not น็อท adv. ไม่
Patients เพ'เวินทส adj. อดทน n. คนไข้, ลูกค้า
Run Out รัน เอ้าท์ PHRV. หมด relate:{ร่อยหรอ}{ค่อยๆ หมดไป} syn:{be used up}{be exhausted}(finish){give out} VI. หมด relate:{ร่อยหรอ}{ค่อยๆ หมดไป} syn:{be used up}{be exhausted}(finish){give out} PHRV. หมดอายุ syn:(expire){become invalid} PHRV. ไล่ออก relate:{ขับออก} syn:(eject)(expel) VT. ไล่ออก relate:{ขับออก} syn:(eject)(expel) PHRV. วิ่งออกไป relate:{วิ่งไปข้างนอก}PHRV. (ของเหลว) ไหลออก PHRV. ขับรถพาไปแวะ PHRV. ทำให้แผ่ออก relate:{ขยายออก}PHRV. ยืดออกไปทีละน้อย (เช่น เชือก) syn:{pay away}{pay out}PHRV. หมดสัญญา PHRV. ไม่มีค่าอีกต่อไป PHRV. ไม่มี (บางสิ่ง) สำรองไว้ syn:{be out of}{give out}PHRV. (กีฬาคริกเก็ต) ทำให้ผู้เล่นออกจากสนาม syn:{be out} PHRV. วิ่งจนเหนื่อย PHRV. บังคับให้ออกไป
Supply ซะไพล' vt., vi., n. (การ)จัดหา, จัดส่ง, ส่งเสบียง, บรรจุ, เสริม, ให้, ชดเชย, แทนที่, พัสดุ, เสบียง, สิ่งที่จัดหาให้, สิ่งของจำเป็นทางทหาร, ค่าใช้สอย, ผู้ทำการแทน adv. อย่างอ่อนน้อม, อย่างนิ่มนวล
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
Treated ทรีทด์ vt., vi. -past form, กระทำกับ, ปฎิบัติกับ, รักษา, เยียวยา, จัดการ, พิจารณา, ใส่กับ, เลี้ยง,ต้อนรับ, จัดหาอาหารให้. vi. จัดการ, เลี้ยง, เจรจา.
With วิท ร่วมกับ กับ
Zmapp แซบแมพ เป็นภูมิคุ้มกันผสมรวม ชนิด monoclonal (monoclonal antibodies) ที่อยู่ในระหว่างการทดลอง มีฤทธิ์ขัดขวางทำให้ Ebola virus ในสิ่งมีชีวิตไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ใหม่และทำให้เซลล์ใหม่ติดเชื้อได้

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น