Restrict Data Entry To A Date Within A Time Frame . จำกัดการกรอกข้อมูลภายในกรอบเวลาที่กำหนด

ภาษาอังกฤษวันนี้ที่ผมเขียนก็เพราะว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนครับ ประโยคนี้จะเป็นการแจ้งให้ทราบว่า ในการกรอกข้อมูล เช่น การลงทะเบียน การกรอกใบสมัคร เป็นต้นนั้นมีกรอบเวลาเฉพาะที่ต้องทำให้แล้วเสร็จ มิฉะนั้นก็จะเสียสิทธิ์ไป บางแห่งก็จะถูกปรับเป็นเงิน

ดังนั้นถ้าเห็นประโยคนี้ขึ้นเตือนมา ก็ให้เข้าใจว่าแปลเป็นภาษาไทยได้ดังประโยคข้างล่างนี้ครับ

Restrict data entry to a date within a time frame.
รีสทริคทฺ' ดาต้า เอน'ทรี ทู เอ/อะ เดท วิทธิน เอ/อะ ไทม์ เฟรม
จำกัดการกรอกข้อมูลภายในกรอบเวลาที่กำหนด


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
A เอ/อะ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
Data ดาต้า ข้อมูล ตัวเลข สถิติ เกณฑ์ เท็จจริง สิ่งที่รู้
Date เดท วันที่ คู่นัดหมาย นัดพบ ผลอินทผลัม
Entry เอน'ทรี n. การเข้า, ทางเข้า, สิทธิในการเข้า, การบันทึก, การจดบันทึก, การลงทะเบียน, การเข้าบัญชี, ผู้เข้าแข่งขัน, การครอบครองที่ดินโดยการเหยียบย่ำ
Frame เฟรม n. กรอบ, โครง, ร่าง, ร่างกาย, โครงสร้าง, องค์ประกอบ, ระบบ, สภาพของจิตใจ, รอบหนึ่ง (การตีเบสบอล) , ยกหนึ่ง ๆ (มวย) vt. ประกอบก่อ, สร้าง, ติดตั้ง, ร่าง, กำหนด, คิด, วางแผน, ประพันธ์, ใส่กรอบ, ใส่วงกบ, ใส่ความ, ใส่ร้าย vi. พยายาม, ให้ความหวัง, พาตัวไป.-framable, frameable ad
Restrict รีสทริคทฺ' vt. จำกัด, จำกัดวง, ยับยั้ง, หักห้าม, ควบคุม
Time ไทม์ เวลา ฤดูกาล ครั๊ง จังหวะดนตรี เวลาที่ทำงาน ค่าจ้าง จัดเวลา กำหนดเวลา ตั้งเวลา การลงโทษจำคุก ช่วงชีวิตของบุคคล
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Within วิทธิน ภายใน ใน ข้างใน ภายใน

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น