วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Not From Concentrate / No Preservatives. ไม่มีส่วนผสมที่ทำให้เข้นข้น (มาจากธรรมชาติ) / ไม่ใส่วัตถุกันเสีย

เรียนภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัวเรากันครับวันนี้ ผมเห็นประโยคเขียนติดไว้ที่กล่องน้ำผลไม้ก็เลยจับเอามาแปลกันและแบ่งปันกันครับ


Not from concentrate.
น็อท ฟรอม คอนเซนเทรต
ไม่มีส่วนผสมที่ทำให้เข้นข้น (มาจากธรรมชาติ)

No preservatives.
โน พรีเซอ'วะทิฟว์ส
ไม่ใส่วัตถุกันเสีย

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Concentrate คอน'เซินเทรท {concentrated, concentrating, concentrates} vt., vt. รวม, เพ่งเล็ง, รวมศูนย์, รวมกำลัง, อัดแน่น, ทำให้แน่น, ตั้งอกตั้งใจ, สำรวมความคิด. n.สิ่งที่อัดแน่น, สิ่งที่เข้มข้น
From ฟรอม จาก
No โน adv. adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
Not น็อท adv. ไม่
Preservatives พรีเซอ'วะทิฟว์ส n. ยากันบูด, ตัวสงวน, วัตถุกันเน่า adj. สงวน, กันบูด, กันเน่า

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น