"I Don't Know About That." แปลว่า "ฉันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะ" | ตีแตกภาษาอังกฤษ

"ฉันไม่รู้อะไรหรอกนะ" ภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างไรกัน วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันอีกหนึ่งประโยคด้วยกันครับ สมมุติว่าถ้ามีคนมาถามเราว่า "คุณรู้เรื่องนี้ เรื่องนั้นบ้างหรือไม่" ถ้าเราไม่รู้ก็ตอบด้วยประโยคนี้ครับ

I don't know about that.
ไอ ด็อน'ท โนว์ อะเบ้าท์ แดท
ฉันไม่รู้เรื่องอะไรนั่นหรอกนะVocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
About อะเบ้าท์ รอบ ๆ อ้อม เวียนรอบ ราว ประมาณ ติดตัว ข้าง ๆ ตัว ในที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับ แพร่หลาย ทั่ว ใกล้ ในราว หันกลับ หมุนกลับ หมุนเวียน เคลื่อนไหว
Don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Know โนว์ รู้ ทราบ
That แดท นั้น

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น