Do You Still Want To Force Restart? คุณยังคงต้องการจะเริ่ม "รีสตาร์ท" เครื่องหรือไม่

ภาษาอังกฤษวันนี้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ครับ ถ้าเราจะปิดคอมพิวเตอร์และเปิดใหม่โดยทันทีทันใดเราเรียกว่า "Restart" (รีสตาร์ท)

การที่เราคลิกปุ่ม Restart โดยที่งานต่างๆยังไม่ได้ถุกปิดทั้งหมด ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อขอความยืนยันอีกครั้งว่าเราต้องการจะทำการรีสตาร์ทเครื่องอยู่หรือไม่ด้วยประโยคนี้ครับ

Do you still want to force restart?
ดู ยู สติล ว้อนท ทู ฟอร์ซ รีสตาร์ท
คุณยังคงต้องการจะเริ่มการเปิดเครื่องใหม่หรือเปล่า (หมายถึงปิดแล้วเปิดคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง)


ถ้าเรายืนยันก็คลิกปุ่ม "Force restart" เพื่อปิดและเปิดในขั้นตอนเดียวซึ่งจะแตกต่างกับ "Shutdown" ตรงที่ Shutdown คือการดับเครื่องไปเลยครับ

กรณีที่เราต้องการที่จะทำการบันทึกงานที่เปิดค้างไว้ก่อนก็ให้กดปุ่ม "Cancel" เพื่อย้อนกลับไปหน้างานปกติครับ

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
Force ฟอร์ซ บังคับ บีบ ฝืน ดัน เค้น คาดคั้น กำลัง แรง
Restart รีสตาร์ท เริ่มต้นใหม่ ออกครั้งใหม่ ลงมือครั้งใหม่
Still สติล ยังคง สงบ สงัด ปราศจากเสียง ปราศจากสิ่งรบกวน นิ่ง ไม่ไหล ไม่มีฟอง เกี่ยวกับภาพนิ่ง ความเงียบ ความเงียบสงบ ภาพนิ่ง ภาพเดี่ยว เครื่องกลั่น โรงกลั่น ในขณะนี้ บัดนี้ จนกระทั่งขณะนี้ แม้กระนั้น ยังคง คง ยังแน่นิ่ง เงียบสงัด ยืนหยัด ตลอดเวลา
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Want ว้อนท vt. vi., ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน, หา, ล่า n. สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่จำเป็น, ความขาดแคลน, ความยากจน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต, ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก)
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น