But, We Will Use Your Comments As We Strive To Improve Your Google Experience.

ประโยคผมพบจากข้อความของกูเกิ้ลที่ส่งกลับมายังที่ติดต่อแจ้งปัญหาต่างๆที่ประสบไปยังกูเกิ้ลครับ กูเกิ้ลจะบอกว่าจะนำข้อแนะนำต่างๆไปปรับปรุงพัฒนาระบบและบริการของกูเกิ้ลให้ดีขึ้นครับ

But we will use your comments as we strive to improve your Google experience.
บัท วี วิล ยูส ยัวร์ คอมเม็นท์ส แอส วี สไทรฟว ทู อิมพรูฟช' ยัวร์ กูเกิ้ล อิคซฺเพีย'เรียนซฺ
แต่ว่าพวกเราจะใช้ข้อคิดเห็นเพื่อพยายามปรับปรุงประสบการณ์ที่คุณพบกับกูเกิ้ล

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
As แอส ตาม เหมือน เนื่องจาก เหมือนกับ ราวกับ เพราะ ประหนึ่ง เช่น ดัว ราวกับ เท่ากับ ดั่ง
But บัท แต่
Comments คอมเม็นท์ส {commented, commenting, comments} n., vi., vt. (ให้)ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ข้อสังเกต, คำอธิบาย, คำวิจารณ์
Experience อิคซฺเพีย'เรียนซฺ n. ประสบการณ์, ความชัดเจน, vt. ประสบ, พบ, รู้สึก.
Google กูเกิ้ล (n) การหาคำหรือวลีจากเวป
Improve อิมพรูฟช' vt. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง, แก้ไข. -vi. ดีขึ้น, มีค่ามากขึ้น.
Strive สไทรฟว {strove, striven/strived, striving, strives} vi. พยายามหนัก, มุ่งมั่น, ฝ่าฟัน, ดิ้นรน, ต่อสู้, แข่งขัน.
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Use ยูส ใช้ วิธีใช้ การทำงาน ใช้เป็นประจำ หลอกใช้
We วี พวกเรา
Will วิล จะ ต้องการ พินัยกรรม ความตั้งใจที่จะให้เกิด
Your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น