So We Urge You To Watch To The Very End. ดังนั้น กรุณาดูมันจนจบ(วิดีโอ)

ทำไมผมถึงสนใจคำนี้หรือครับ "The Very End" มันทำให้ผมรู้ว่าคำศัพท์ the + very + end รวมกันเป็นคำนามที่หมายถึง ท้ายสุด สุด สุด

3 ประโยคที่นำมาฝากกันต่อไปนี้ได้มาจากยูทูปครับ เจ้าของวิดีโอเขาอยากจะเราดูหนังของเขาจนจบเขาจึงพูดเกริ่นนำเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เราติดตามผลงานของเขาด้วยประโยคเหล่านี้ครับ


This video could be taken down without notice .
ดิส วิท'ดีโอ คู้ลด์ บี เทคเค็น ดาวน์ วิทเอ้าท์ โน'ทิส
วีดิโอนี้อาจจบลงโดยไม่มีอะไรแจ้งเตือนล่วงหน้า


So if you want to learn all the powerful dark secrets of attraction .
โซ อิฟ ยู ว้อนท ทู เลิร์น ออลล์ เดอะ เพา'เออฟูล ดาร์ค ซี'คริทส ออฟ แอทแทรค'เชิน
ถ้าคุณต้องการทราบความลับที่ทรงพลังแห่งเสน่ห์และยังไม่เป็นที่เปิดเผยนัก


So we urge you to watch to the very end.
โซ วี เออจฺ ยู ทู วอทช์ ทู เดอะ เวรี่ เอนดฺ
ดังนั้น กรุณาดูมันจนจบ(จนถึงท้ายสุด)


ถ้าชอบภาษาอังกฤษทีผมเขียน ก็ติดตามอ่านได้ทุกวันครับ
วันนี้ผมขอลาไปก่อน
สวัสดีครับ

<>

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
All ออลล์ ทั้งหมด จำนวนทั้งหมด ทุกคน ทุกๆ มาก(คำไม่เป็นทางการ)
Attraction แอทแทรค'เชิน (แอทแทรค'เชิน) n. การดึงดูดความสนใจ, เสน่ห์, แรงดึงดูด, สิ่งหรือบุคคลที่ดึงดูดความสนใจ
Be บี อยู่ ใกล้
Could คู้ลด์ สามารถ
Dark ดาร์ค มืด ดำ
Down ดาวน์ ต่ำ ล่องไปตาม ข้างล่าง
End เอนดฺ n. ปลาย, ท้าย, ตอนจบ, จุดจบ, ชั้นสุดท้าย, มรณกรรม, ความพินาศ, ความหายนะ, ผลเบื้องปลาย, ผลประสงค์, วัตถุที่ประสงค์, การลงเอย, สภาพสุดท้าย vt. ยุติ, ยกเลิก, ฆ่า, ทำลาย, ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด, ยุติ, ตาย, ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องการ
If อิฟ ถ้า
Learn เลิร์น เรียน ศึกษา รู้ ทราบ หัด เล่าเรียน เรียนหนังสือ ศึกษาเล่าเรียน
Notice โน'ทิส n. ข่าวสาร, ข้อความที่เตือน, หมายเหตุ, ข้อสังเกตุ, การเตือน, การสังเกต, ความสนใจ. vt. สังเกต, ระวัง, แจ้งความ, ประกาศ, แจ้งล่วงหน้า, ออกความเห็น, ให้ความสนใจ
Of ออฟ ของ
Powerful เพา'เออฟูล adj. มีอำนาจมาก, มีแรงมาก, มีกำลังมาก, แข็งแรง, มีสมรรรภาพสูง, ได้ผลมาก, มากมาย
Secrets ซี'คริทส adj.เป็นความลับ, เร้นลับ, ลึกลับ, ลับเฉพาะ, ปิดบัง, อำพราง, ปิดปาก. n. สิ่งที่เป็นความลับ, สิ่งที่อำพราง, ความลับ, ความลึกลับ, วิธีการลึกลับ, ตำราลับ, -Phr. (in secret เป็นความลับ, ลึกลับ, เป็นการส่วนตัว)
So โซ ดังนั้น
Taken เทคเค็น (part participle ของ take) เอาไป ยึด หยิบ กิน ควบคุมตัว ถือ ชนะ เลือก นำมา พาไป เข้าใจ ใช้ ยอมรับ เรียน เดินทางโดย ทำ ได้รับ(ตำแหน่ง) วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ จดบันทึก ถ่ายหนัง ขึ้นรถ คัดลอก ต้องการ เจ็บป่วย โกง ร่วมประเวณี การถ่ายภาพยนต์ในแต่ละครั้ง
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
This ดิส นี้
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Urge เออจฺ vt., vi., n. (การ) เร่ง, กระตุ้น, ผลักดัน, หนุน, เร้า, แหย่, เร้าใจ, ปลุกเร้า, แรงกระตุ้น, แรงชักนำ.
Very เวรี่ อย่างมากมาย แท้จริง เฉพาะ
Video วิท'ดีโอ n. ภาพวิดีโอ ภาพโทรทัศน์, โทรทัศน์. adj. เกี่ยวกับโทรทัศน์, เกี่ยวกับภาพโทรทัศน์
Want ว้อนท vt. vi., ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน, หา, ล่า n. สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่จำเป็น, ความขาดแคลน, ความยากจน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต, ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก)
Watch วอทช์vt. vi., n. (การ) เฝ้า, ดู, ชม, จ้องมอง, รอคอย, ระมัดระวัง, เฝ้ายาม , นาฬิกาข้อมือ, การเฝ้ายาม, การดูแล, เวลาอยู่เวรในเรือ, คนยาม, กะเวลา, ยาม (เวลา) , -Phr. (on the watch ตื่นตัว ระมัดระวัง)
Without วิทเอ้าท์ ปราศจาก
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น