Recommend Usage For Stopping Hair Loss . คำแนะนำสำหรับหยุดการหลุดล่วงของเส้นผม

ประโยคที่ผมนำมาฝากกันวันนี้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เขียนประโยคคำแนะนำการใช้ยาสระผมหรือยาบำรุงรักษาเส้นผมครับ

Recommend usage for stopping hair loss.
รีคอมเม็นด ยู'ซิจฺ ฟอร์ สตอปปิ่ง แฮร์ ลอสส์
คำแนะนำสำหรับหยุดการหลุดล่วงของเส้นผม


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
For ฟอร์ สำหรับ
Hair แฮร์ n. ผม, ขน, ผ้าขนสัตว์, จำนวนน้อยมาก, ขนาดเล็กมาก, เศษ
Loss ลอสส์ การขาดทุน การสูญเสีย การแพ้ การหาย ความเสียหาย ความผิดพลาด การทำลาย ความหายนะ การสูญเสียหาร จำนวนทหารที่สูญเสียไป ภาวะที่ไม่แน่นอน ภาวะที่งงงวย
Recommend รีคอมเม็นด แนะนำ รับรอง ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ ฝากฝัง (ช่อง 2 ของ recommend)
Stopping สตอปปิ่ง vt., vi., n. (การ) หยุด, ห้าม, ยับยั้ง, ยุติ, จอด, เลิก, ขัดขวาง, ป้องกัน, ตัดขาด, อุด, จุก, ปิด, พัก, (มวย) ชนะน็อคเอ๊าท์, หรี่แสง, หยุดชำระ, ใส่จุด, ใส่เครื่องหมาย '.', จุก, ที่อุด, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, อุปกรณ์หยุดการเคลื่อนที่, การยุติการชำระ, สลักเสียงหีบเพลง, เครื่องอุด
Usage ยู'ซิจฺ n. การใช้, ประโยชน์, ความเคยชิน, ประเพณี, ขนบธรรมเนียม

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น