ประโยคใช้สำหรับขอคำแนะนำจากลูกค้า "If You Have A Question Or Comment Please E-Mail Us"

โดยเฉพาะผู้ที่ทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน สิ่งสำคัญคือข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำถาม คำร้องเรียนต่างๆล้วนมีประโยชน์เพื่อจะได้นำมาใช้เป็นข้อมูลในปรับปรุงแก้ไขตัวสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้นต่อไป

ประโยคต่อไปนี้สามารถนำไปใช้ได้เลยเพื่อขอให้ลูกค้าส่งอีเมล์ข้อเสนอแนะต่างๆกลับมาให้เราครับ

If you have a question or comment please e-mail us.
อิฟ ยู แฮฟว์ เอ/อะ เควสชั่น ออร์ คอมเม็นท์ พลีส อี-เมล์ อัส
ถ้าคุณมีคำถามหรือคำแนะนำใดๆอีเมล์ถึงเราได้


ประโยคดังกล่าวจะใช้เขียนไว้ที่ไหนดี เป็นประโยคท้ายๆของ E-mail, โฆษณาหรือประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆครับ

See you next time,
Bye for now,

...


อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
A เอ/อะ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
Comment คอมเม็นท์ ความเห็น วิจารณ์ อธิบาย ยำ ออกความคิดเห็น ข้อสังเกตุ คำอธิบาย การวิพากษ์ ข้อติชม
E-Mail อี-เมล์ จดหมายอิเลคทรอนิค
Have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
If อิฟ ถ้า
Or ออร์ หรือ
Please พลีส กรุณา โปรดเถอะ
Question เควสชั่น กระทู้ เรื่องที่อภิปราย ถาม สอบถาม คำถาม ประโยคคำถาม ปัญหา การถาม การสอบถาม
Us อัส เรา
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น