If You Do Not Receive A Reply Within 5 Working Days From Date Of Refund. ถ้าคุณไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ขอคืนเงิน

ผมได้ขอสิทธิ์รับเงินคืนจากหน่วยงานหนึ่ง หลังจากที่พบกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้รับแผ่นกระดาษเล็กๆมาหนึ่งแผ่นเป็นภาษาอังกฤษ ผมจึงนำมาฝากกันในวันนี้ครับ
healthhub.brighamandwomens.org

(Learning By Doing) เรียนรู้ด้วยการลงมือทำครับ

If you do not receive a reply within 5 working days from date of refund.
อิฟ ยู ดู น็อท เอ/อะ รีพลาย วิทธิน ไฟว์ เวิร์คกิ่ง เดย์ส ฟรอม เดท ออฟ
ถ้าคุณไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ขอคืนเงิน


Please call 0 2 6 1 7 7 3 x x .
พลีส คอลล์ ซีโร่ ทู ซิกซ์ วัน เซเว่น เซเว่น ทรี เอกซ์ เอกซ์
กรุณาติดต่อ 0261773xx

ความหมายก็คือ หลังจากที่เราได้เข้าไปแจ้งรายละเอียดเพื่อขอรับสิทธิ์ต่างๆ ตัวอย่าง เช่น การขอรับเงินคืน เจ้าหน้าที่จะไม่คืนเงินให้เราทันทีทันใด แต่เขาจะให้เรารอฟังข่าวที่จะแจ้งให้ทราบภายใน 5 วันทำการ ถ้าเราไม่ได้รับการติดต่อกลับ เขาให้เราติดต่อมาเองอีกครั้งด้วยการโทรมาสอบถามครับ

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
0 ศูนย์ เลขศูนย์
1 วัน หนึ่ง เลข 1
2 ทู สอง เลข 2
3 ทรี จำนวน 3 / เลข 3
5 ไฟว์ ห้า เลข 5
6 ซิกซ์ เลข 6
7 เซเว่น เจ็ด (เลข 7)
A เอ/อะ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
Call คอลล์ ความต้องการ โทรศัพ์ไปหา เรียก เรียกว่า สัญญาณ
Date เดท วันที่ คู่นัดหมาย นัดพบ ผลอินทผลัม
Days เดย์ส วัน(หลายวัน)
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
From ฟรอม จาก
If อิฟ ถ้า
Not น็อท ไม่
Of ออฟ ของ
Please พลีส กรุณา โปรดเถอะ
Receive รีซีฟว์ vt. รับ, ได้มาซึ่ง, รับ, ต้อนรับ, ประสบ, ประสบการณ์, รับภาระ, รับเข้ามา, รับน้ำหนัก, ต้านไว้, รับฟัง, รับพิจารณา, ยอมรับความจริง, ยอมรับว่าถูกต้อง vi. รับ, ยอมรับ, ต้อนรับ
Refund รีฟันด์ vt., vi., n. (การ) คืนเงินให้, ชำระกลับ, ชดใช้, vt. ให้ทุนใหม่
Reply รีพลาย ตอบ โต้ตอบ ย้อน เฉลยปัญหา ขานตอบ จดหมายตอบรับ
Within วิทธิน ภายใน ใน ข้างใน ภายใน
Working เวิร์คกิ่ง n. การทำงาน, การปฏิบัติการ, การกระทำ, งาน, การใช้แรงงาน, ชุดทำงาน, กระบวนการทำให้วัตถุเป็นรูปร่าง adj. เกี่ยวกับการทำงาน, ซึ่งได้ผล, ซึ่งใช้การได้, ซึ่งปฏิบัติการ, ส่งเสริมการทำงาน, เกี่ยวกับการใช้แรงงาน, เกี่ยวกับชุดทำงาน
X เอกซ์ n.พยัญชนะตัวที่ 24 ของภาษาอังกฤษ

See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น