Do You Have Any "Conflict Of Interest"? : คุณมี"ผลประโยชน์ทับซ้อน"อะไรหรือเปล่า

วันนี้เรามาดูคำว่า "ผลประโยชน์ทับซ้อน" กันครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรและแนวทางการนำไปใช้ครับ

"ผลประโยชน์ทับซ้อน" ตรงกับภาษาอังกฤษว่า "Conflict of interest"(COI) เป็นคำนิยามจากองค์กรสากลคือ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ซึ่งให้คำจำกัดความไว้ว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของส่วนงานภาครัฐครับประโยคตัวอย่างแนวทางการนำไปใช้ดังนี้

Buakheng:

Do you have any conflict of interest?
ดู ยู แฮฟว์ เอนี่ คอนฟลิคท์ ออฟ อินเตอเรสต์
คุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือเปล่า

Michael:

No, I don't have any conflict of interest with that issue.
โน ไอ ด็อน'ท แฮฟว์ เอนี่ คอนฟลิคท์ ออฟ อินเตอเรสต์ วิท แดท อิช'ชิว
ฉันไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรกับเรื่องนั้น

จากบทสนทนาระหว่างบัวเข่งกับไมเคิลจะเห็นได้ว่าคุณไมเคิลบอกกับคุณบัวเข่งไปว่าเขาไม่ได้มีประโยชน์ทับซ้อนอะไร

เป็นประโยคที่ดูดีไม่มีปัญหาอะไรระหว่างไมเคิลกับบัวเข่ง

แต่ผมจะขอนำประโยคที่แตกต่างมาบอกเพื่อนๆเพิ่มเติมดังนี้ครับ

Somchai:

Does she have any conflict of interest?
ดาส ชี แฮฟว์ เอน'นี คอนฟลิคท์ ออฟ อินเตอเรสต์
หล่อนมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือเปล่า

Nongluck:

I don't know.
ไอ ด็อน'ท โนว์
ฉันไม่รู้เหมือนกัน

Why don't you mind your own business!
ไว ด็อน'ท ยู ไมน์ดฺ ยัวร์ โอน บิสสิเนส!
คุณจะไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นเขาทำไม!

นงลักษ์ปรามสมชายให้ mind his own business ครับ

หวังว่าน่าจะ work สำหรับเพื่อนๆที่สนใจภาษาอังกฤษกันนะครับ
แล้วพบกันใหม่ครับ
Bye,

<>


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Any เอนี่ adv., pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง, เลย, ไหน, ใด ๆ , ทุก, ทั้งหมด, ใครก็ได้ Synonym: one, whatever, whichever)
Conflict Of Interest คอนฟลิคท์ ออฟ อินเตอเรสต์ n.ผลประโยชน์ทับซ้อน
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
Don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
Have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
I ไอ pron.กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Issue อิช'ชิว "n. การปล่อยออกมา, การออกคำสั่ง, การตีพิมพ์ออกมา, สิ่งที่ปล่อยออก, สิ่งตีพิมพ์, จำนวนหรือปริมาณที่ปล่อยออกมาแต่ละครั้ง, ฉบับ, ชุด, คราว, ปัญหา, ผลที่เกิดขึ้น, บุตร, ทายาท, ทางออก, ผลผลิต,
ผลกำไร. -Phr. (at issue ที่กำลังเป็นปัญหา ที่กำลังถกเถียงกัน) vt., vi. ไหล"
No โน adv. adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
That แดท adj., pron., adv. นับ, นั้น, โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่, เพราะว่า, เพราะ, ก็, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้
With วิท prep.ร่วมกับ กับ
You ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น