ป้ายเตือนที่ต้องทราบ "Caution Not Suitable For Small Children Who Can Choke On Nuts"

ท่านใดที่มีลูกมีหลานเล็กๆก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้างกล่อง ถุงอาหาร ขนมหรือเมล็ดถั่วต่างๆบางชนิดจะมีคำเตือนเขียนไว้เพื่อแจ้งว่าไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก

สังเกตุจะมีคำว่า "Caution" เขียนติดไว้ คำนี้เป็นคำศัพท์ด้านความปลอดภับ ถ้าเห็นที่ไหนก็ขอให้อ่านดูรายละเอียดให้ถี่ถ้วน มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายได้จากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ครับ

ป้ายดังกล่าวเขียนเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ครับ

Caution: Not suitable for small children who can choke on nuts.
คอ'เ'ชิน: น็อท ซู'ทะเบิล ฟอร์ สมอลล์ ชิลเดร็น ฮู แคน โชค ออน นัทส
คำเตือน: ไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก เมล็ดอาจติดคอเด็กได้ไหนๆเราก็ชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้ว เราต้องใช้ประโยชน์ให้เต็มที่จากการเรียนรู้ด้วยครับ ภาษาอังกฤษทำให้เราได้ทำงานเงินเดือนสูงๆ สื่อสารกับคนชาติอื่นๆรู้เรื่อง ได้ความรู้จากหนังสือ ข่าวสาร และยังช่วยให้เราได้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงภัยต่างๆด้วยการอ่านคำเตือน "Caution" ที่แสดงใว้ในที่ต่างๆอีกด้วยครับ

<>

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
Caution คอ'เ'ชิน {cautioned, cautioning, cautions} n. ความระมัดระวัง, การตักเตือน, การคาดโทษ, คำเตือน -v. เตือน, แนะนำ
Children ชิลเดร็น เด็กๆ
Choke โชค vt. ทำให้หายใจขัด, ทำให้สำลัก, สกัด, กลั้น, จุกแน่น, ดับ, ห้าม, ยับยั้ง vi. สำลัก, ถูกอุด, ถูกสกัด, ตัน -n. การสำลัก, การอุดตัน
For ฟอร์ สำหรับ
Not น็อท ไม่
Nuts นัทส {nutted, nutting, nuts} n. ผลไม้แห้งเปลือกแข็ง (เช่นมันฮ่อ, เกาลัด), คนบ้า, คนที่มีความกระตือรือร้น, ลูกอัณฑะ, แป้น, เกลียว vi. เก็บหาผลไม่เปลือก แข็ง
On ออน บน
Small สมอลล์ เล็ก ยังเด็ก
Suitable ซู'ทะเบิล adj. เหมาะสม, สมควร, เหมาะ, คู่ควรกับ.
Who ฮู ใคร

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น