What Sex Position Should I Use To Conceive A Girl/Boy? แล้วฉันต้องใช้ท่าไหนหล่ะถึงจะได้ลูกสาว/ลูกชายหน่ะ

เมื่อแต่งงานมีครอบครัว ครั้นเวลาสุกงอมที่จะต้องมีลูก อยากได้ลูกชายบ้าง บางคู่บอกอยากได้ลูกสาว อยากได้แฝดก็มี

มาดูการสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องวีธีการเลือกเพศลูกกันดีกว่าครับ ระหว่างบัวเข่งกับไมเคิลเจ้าเดิม

Buakheng:
Hi! Michael .
ไฮ! ไมเคิล .
หวัดดี! ไมเคิล

Michael:
Hi! Buakheng
ไฮ! บัวเข่ง
หวัดดี! บัวเข่ง

Buakheng:
Mmm I know that you have two kids a boy and a girl .
อืมม ไอ โนว์ แดท ยู แฮฟว์ ทู คิดส เอ/อะ บอย แอนด์ เอ/อะ เกิร์ล .
ก็รู้กันอยู่นะว่านายมีลูกชายหนึ่งกับลูกสาวอีกหนึ่งคน

Michael:
Well so what man !
เวลล์ โซ วอท แมน !
แล้วมันยังไงหล่ะเพื่อน

Buakheng:
I want to have a kid .
ไอ ว้อนท ทู แฮฟว์ เอ/อะ คิด .
ฉันอยากมีลูกบ้างน่ะสิ

Buakheng:
But I want a baby girl .
บัท ไอ ว้อนท เอ/อะ เบบี้ เกิร์ล .
แต่ว่าอยากได้ลูกสาว

Buakheng:
So what sex position should I use to conceive a girl ?.
โซ วอท เซ็กซ์ โพสิชั่น ชูลด์ ไอ ยูส ทู คอนซีฟว์ เอ/อะ เกิร์ล ?
แล้วฉันต้องใช้ท่าไหนหล่ะถึงจะได้ลูกสาวหน่ะ

Michael:
Ah! you think I am a doctor ?.
อ๊ะ! ยู ธิ้งค์ ไอ แอม เอ/อะ ด็อกเตอร์ ?
อ๊ะ! นายคิดว่าฉันเป็นหมอหรือยังไง

Michael:
Why don't you go to see a doctor ?.
วาย ด็อน'ท ยู โก ทู ซี เอ/อะ ด็อกเตอร์ ?
ทำไมไม่ไปปรึกษาหมอดูหล่ะ

Buakheng:
I don't dare to go to .
ไอ ด็อน'ท แดร์ ทู โก ทู .
ก็ฉันไม่กล้าไปหน่ะสิ

Buakheng:
Because I am ashamed to tell to a doctor !
บีคอส ไอ แอม แอสเชมด์ ทู เทลล์ ทู เอ/อะ ด็อกเตอร์ !
ก็ฉันอายที่จะบอกหมอน่ะสินายก็!

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
A เอ/อะ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
Ah! อ๊ะ! อ๊ะ! (อุทาน)
Am แอม เป็น อยู่ คือ (v.be ใช้กับ I)
And แอนด์ และ กับ ก็ดี รวมทั้ง ตลอดจน
Ashamed แอสเชมด์ ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า อับอาย กระดากใจ
Baby เบบี้ เด็ก ที่รัก
Because บีคอส เพราะว่า
Boy บอย เด็กชาย เด็กผู้ชาย พ่อหนุ่ม พ่อหนู บ๋อย
Buakheng บัวเข่ง (ชื่อคน)บัวเข่ง
But บัท แต่
Conceive คอนซีฟว์ นึกคิด คิดได้ ก่อขึ้นในใจ เชื่อ ตั้งครรภ์ เข้าใจ คิด มีความคิด จินตนาการ
Dare แดร์ กล้าเผชิญ กล้าเผชิญหน้า กล้าเสี่ยง กล้าหาญ อาจหาญ ท้าทาย บังอาจ
Doctor ด็อกเตอร์ ดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่ได้รับปริญญาเอก นายแพทย์ ดอกเตอร์ รักษา แก้ไข เป็นด็อกเตอร์
Don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
Girl เกิร์ล เด็กผู้หญิง
Go โก ไป เดิน เริ่ม เสด็จ เจริญ พ้น หมุนเวียน กระทำ บรรลุ ผ่าน เดินเหิน เจียร
Have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
Hi! ไฮ! หวัดดี!
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Kid คิด เด็ก
Kids คิดส เด็กหลายคน (kid+s)
Know โนว์ รู้ ทราบ
Man แมน คน ผู้ชาย
Michael ไมเคิล คนชื่อไมเคิล
Mmm อืมม อืมม (ฮัมในลำคอ)
Position โพสิชั่น ตำแหน่ง ฐานะ ที่ ท่า สภาพ ฐาน วางตัว
See ซี เห็น เข้าใจ
Sex เซ็กซ์ เพศ สัญชาตญาณทางเพศ ความสนใจทางเพศ ความรู้สึกทางเพศ, กาม, เรื่องประเวณี, การร่วมเพศ, การร่วมประเวณี ตรวจดูเพศ (โดยเฉพาะของลูกไก่แรกเกิด) เพิ่มความรู้สึกทางเพศ แบ่งเพศ
Should ชูลด์ ควร น่า พึง จง
So โซ ดังนั้น
Tell เทลล์ บอก กราบทูล คาบ คาย ประกาศ แจ้งเหตุ กราบบังคมทูลพระกรุณา
That แดท นั้น
Think ธิ้งค์ คิด
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Two ทู สอง เลขสอง(2)
Use ยูส ใช้ วิธีใช้ การทำงาน ใช้เป็นประจำ หลอกใช้
Want ว้อนท ต้องการ
Well เวลล์ ดี หายดี อย่างสุดๆ บ่อน้ำ ปล่อง ท่วมท้น คำขึ้นต้นประโยคคำพูดที่ไม่มีคำแปลเป็นไทย
What วอท อะไร
Why วาย ทำไม ไฉน เพราะเหตุใด เหตุไฉน เพราะอะไร
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น