"What Time Is It?" = "กี่โมงแล้วคะ/ครับ" เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองฟรีกับ เว็บ “ตีแตกภาษาอังกฤษ”

พบกับภาษาอังกฤษประโยคถาม "เวลา" กันครับ


มีหลายประโยคที่ใช้ถามเวลาเป็นภาษาอังกฤษ แต่วันนี้ขอนำประโยคเบสิคๆ (Basic) มาบอกกันก่อนครับ ซึ่งผมเดาว่าหลายท่านน่าจะพอทราบประโยคดังกล่าวกันบ้างแล้ว แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเราได้ฝึกพูดฝึกใช้กันบ้างแล้วหรือยังและ/หรือใช้บ่อยแค่ไหน

ภาษาเป็นสิ่งที่ต้องฝึกซ้ำทำซ้ำบ่อยๆจึงจะซึมซับและจดจำได้ครับ

What time is it please? 
วอท ไทม์ อิส อิท พลีส 
กี่โมงแล้วคะ/ครับ

• Tense: Present Simple.
• Structure: Subject + V.1

ติดตามประโยคอื่นๆเกี่ยวกับการถามเวลาต่อในโอกาสหน้า เร็วๆนี้ครับ

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Is อิส เป็น อยู่ คือ
It อิท มัน
Please พลีส กรุณา โปรดเถอะ
Time ไทม์ เวลา ฤดูกาล ครั๊ง จังหวะดนตรี เวลาที่ทำงาน ค่าจ้าง จัดเวลา กำหนดเวลา ตั้งเวลา การลงโทษจำคุก ช่วงชีวิตของบุคคล
What วอท อะไร

ลาก่อนครับ
ไมเคิล เล้ง

See more words:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น