What Does The “Strike A Match” Mean In Thai? : ขีด(จุด)ไม้ขีดไฟ

พูดถึงไม้ขีดไฟที่มีไว้สำหรับ Strike a match ในปัจจุบันความนิยมมีแนวโน้มการใช้ลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะมีอุปกรณ์เครื่องไช้ไฟฟ้า แก๊ส ไฟแช็ค เข้ามามีบทบาทแทนในยุคที่ความพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง อย่างไรก็ดีเราก็ยังเห็นการ Strike a match = ขีดไม้ขีดไฟกันอยู่ครับ

เราไม่สามารถปฏิเสธเทคโนโลยี่ใหม่ๆได้ ตรงกันข้ามเราต้องปรับตัวเข้ากับเขาให้ได้ครับ

อย่างไรก็ดี วันนี้เรามาดูภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ “ไม้ขีดไฟ” กัน

What does the “strike a match” mean?
วอท ดาส เดอะ “สไตรค์ อะ แมท” มีน
คำว่า “ขีดไม้ขีดไฟ” หมายถึงอะไร

It means to light a match by rubbing its head on a rough surface beside a matchbox.
อิท มีนส ทู ไลท์ อะ แมทช บาย รับบิ่ง อิทส เฮด ออน อะ รัฟ เซอร์เฟส บีไซด์ อะ แมทช์-บ็อกซ์
หมายถึงจุดไม้ขีดไฟโดยการขีดกับพื้นหยาบๆที่ข้างกล่อง

The match was very popular in the past.
เดอะ แมทช วอส เวรี่ ป๊อบปูลาร์ อิน เดอะ พาสต์
ไม้ขีดได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต

His mother struck the match to cook dinner.
ฮีส มาเธอร์ สตรัค เดอะ แมทช์ ทู คุ๊ก ดินเนอร์
แม่ของเขาขีดไม้ขีดเพื่อปรุงอาหารมื้อเย็น

Thai people strike matches and lit candles to bless his majesty the king on his birthday.
ไทย พีเพิล สไตรค์ แมทช์ แอนด์ ลิท แคนเดิลส ทู เบลสส์ ฮีส มาเจสตี้ เดอะ คิงส์ ออน ฮีส เบิร์ทเดย์
ชาวไทยจุดไม้ขีดไฟเพื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยในวันพระราชสมภพ

When Somchai struck a match to light a cigarette, Rattiya said quickly, "Please, don’t smoke in this room."
เว็น สมชาย สตรัค อะ เมทช์ ทู ไลท์ อะ ซิกาแลทท์, รัตติยา เซด ควิกลี่, พลีส ด็อนท์ สโมค อิน ธีส รูม
เมื่อสมชายจุดไม้ขีดเพื่อสูบบุหรี่ รัตติยาพูดขึ้นทันทีว่า กรุณาเถอะอย่าสูบบุหรี่ในห้องนี้

<>

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
A เอ อะ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
And แอนด์ และ
Beside บีไซด์ ข้าง นอกจาก ข้างๆ ใกล้ เทียบกับ ไม่เกี่ยวกับ
Birthday เบิร์ทเดย์ วันเกิด วันประสูติ วันสมภพ วันชาตะ วันคล้ายวันเกิด
Bless เบลสส์ ให้ความสุข ให้ศีลให้พร ให้เจริญ อำนวยพร ให้ศีล
By บาย ใกล้ โดย ก่อนเวลาที่กำหนด ผ่าน ระหว่าง โดยประมาณ ทาง
Candles แคนเดิลส์ เทียน (พหูพจน์ของ Candle)
Cigarette ซิการ์แรต บุหรี่ ยาสูบ สายวัด บุหรี่ซิกาแร็ท ขี้โย โอสถมวน
Cook คุ๊ก พ่อครัว
Dinner ดินเนอร์ อาหารมื้อเย็น อาหารค่ำ ข้าวเย็น อาหารเย็น
Does ดาส ทำ / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม ใช้กับ he she it
Don’t ด้อนท ไม่ อย่า(ย่อมาจาก Do not)
Head เฮด หัว ศีรษะ หัวหน้า ประมุข สมอง กระหม่อม เกศา กะโหลก เกศ หัวข้อ โหม่ง นำ
His ฮิส ของเขา(ผู้ชาย)
In อิน ใน
It อิท มัน
Its อิทส ของมัน
King คิงส์ กษัตริย์ ในหลวง ราช พระเจ้าอยู่หัว ราชัน นฤเบศ ภูธร อธิป ฮ่องเต้ เทเวศร์
Light ไลท์ แสง ไฟ โคม ตะเกียง ประทีป เบา สว่าง ง่าย นิดหน่อย ติด ลง ติดไฟ
Lit ลิท ไฟ ติด ลง ติดไฟ จุดบุหรี่ เปิดไฟ ลงจากรถ ลงจากม้า ลงดิน
Majesty มาเจสตี้ สมเด็จ อำนาจ ความสง่าผ่าเผย ความโอ่อ่า พระเจ้าแผ่นดิน พระราชา ประภาพ
Match แมทช์ แข่งขัน คู่ แต่งงาน เท่าเทียม อุ้มสม คู่ควรกัน ไม้ขีดไฟ คู่ควร ชุด กระดาน คู่ปรับ สิ่งที่คู่ควรกัน
Matchbox แมทช์บ๊อกซ์ กลักไม้ขีดไฟ
Matches แมทช์ส แข่งขัน คู่ แต่งงาน เท่าเทียม อุ้มสม คู่ควรกัน ไม้ขีดไฟ คู่ควร ชุด กระดาน คู่ปรับ สิ่งที่คู่ควรกัน (พหูพจน์ของ Match)
Mean มีน เฉลี่ย มัชฌิม กลาง ตระหนี่ สกปรก ถ่อย หมายความ ตั้งใจ เจตนา มุ่งหมาย มุ่ง จงใจ
Means มีนส์ เฉลี่ย มัชฌิม กลาง ตระหนี่ สกปรก ถ่อย หมายความ ตั้งใจ เจตนา มุ่งหมาย มุ่ง จงใจ(มาจาก Mean+s)
Mother มาเธอร์ แม่ มารดา มาตุ บ่อเกิด อัมพา ผู้ให้กำเนิด เลี้ยงดู ปรนนิบัติ เป็นแม่ ให้กำเนิดแก่
On ออน บน
Past พาสต์ อดีต เมื่อก่อน แต่ก่อน ผ่าน ล่วง คล้อย เลย พ้นไป อดีตกาล ประวัติ ติด
People ปีเปิล คน คนในปกครอง สมาชิกในครอบครัว อาศัย
Please พลีส กรุณา โปรดเถอะ
Popular ป้อบปูลาร์ เป็นที่นิยม ของประชาชน
Quickly ควิกลี่ ไว หยอย รุด ปราด พรึบ คล่อง ปราดเปรียว พรวด หรา อ้าว เหยง หมุบ
Rattiya รัตติยา รัตติยา(ชื่อผู้หญิงไทย)
Room รูม ห้อง
Rough รัฟ หยาบ ขรุขระ สาก ตึงตัง กร้าว กะเปิ๊บกะป๊าบ กราก มือหนัก กระปุ่มกระป่ำ ด้าน ไม่เรียบ คนพาล
Rubbing รับบิ่ง ถู นวด สี ขัด ลบ ไล้ ฝน รู่ เคล้น ขจัดคราบ เกลือก เช็ดถู การถู การสี การลบ การนวด
Said เซด กล่าว พูด (ช่อง 2 ของ say)
Smoke สโมค หมอก เขม่า ควัน ควันไฟ คุ สุมควัน พ่นควันออกมา สูบบุหรี่ รมควัน คุกรุ่น ลนควัน สูบยา
Somchai สมชาย สมชาย (ชื่อผู้ชายไทย)
Strike สไตรค์ ตี ปะทะ ชน โขก ตอก ตกลง โดน ยกเลิก กระทุ่ม กระแทกกระทั้น จามด้วยขวาน
Struck สตรัค ตี ปะทะ ชน โขก ตอก ตกลง โดน ยกเลิก กระทุ่ม กระแทกกระทั้น จามด้วยขวาน (ช่อง 2 ของ strike)
Surface เซอร์เฟส ผิว ผิวเผิน ด้านหน้า โฉมหน้า พื้นผิว พื้นดิน ผิวนอก ผิวๆ ขัดมัน ทำให้มัน พื้นผิว
Thai ไทย คนไทย ภาษาไทย
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
This ดิส นี้
To ทู ไปถึง
Very เวรี่ อย่างมากมาย แท้จริง เฉพาะ
Was วอส เป็น อยู่ คือ(past ของ is)
What วอท อะไร
When เว็น เมื่อ ตอน เมื่อไร

See more words:
You might like my another blogs:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น