ความปรองดอง [Reconciliation] เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมใน [ตีแตกภาษาอังกฤษบล็อก]

จากเหตุการณ์บ้านเมืองที่มีความวุ่นวายกันอยู่ในเมืองไทยของเราทุกวันนี้ เรามักจะได้ยินคำที่ฮิตติดปากอยู่คำหนึ่งคือ “ความปรองดอง” คำดังกล่าวภาษาอังกฤษคือคำว่า “reconciliation” ครับ ออกเสียงว่า เรคเคินซิลลิเอ'เชิน แปลว่า การประนีประนอม, การไกล่เกลี่ย, การทำให้คืนดีกัน, การทำให้ลงรอยกัน

ต่อไปนี้เป็นประโยคตัวอย่างที่นำคำว่า reconciliation มาแต่งเป็นประโยคต่างๆซึ่งมีดังต่อไปนี้ครับ
Image source: stmaryshornchurch.org

Do you know the reconciliation plan of the Thai government?
ดู ยู โนว์ เดอะ รีคอนซิเลียชั่น แปลน ออฟ เดอะ ไทย กัฟเวิร์นเม็นท์
คุณรู้เกี่ยวกับแผนปรองดองของรัฐบาลหรือไม่

Yes, I know it.
เยส ไอ โนว์ อิท
ฉันทราบนะ

Well, what does it about?
เวล วอท ดาส อิท อะเบ้าท์
มันเกี่ยวกับอะไรหรือครับ/คะ

The reconciliation plan aims for building up harmonization for people in the country.
เดอะ รีคอนซิเลียชั่น แปลน เอม ฟอร์ บิลดิ่ง อับ ฮาร์โมไนซ์ ฟอร์ พีเพิ่ล อิน เดอะ คันทรี
แผนปรองดองมุ่งการสร้างความสามัคคีสำหรับคนในประเทศ

Oh, yes, I really hope that Thai people will be united very soon.
โอ เยส ไอ เรียลลี่ โฮบ แดท ไทย ปีเปิล วิลล์ บี ยูไนท์ด เวรี่ ซูน
โอ ฉันหวังอย่างยิ่งว่าคนไทยจะเป็นหนึ่งเดียวในเร็วๆวันนี้

I think everybody is looking forward to see that happens in the next few days so.
ไอ ธิงค์ เอเวอร์รี่บอดี้ อิส ลุคกิ่ง ฟอร์เวิร์ด ทู ซี แดท แฮพเพ็นส อิน เดอะ เนกซ์ ฟิว เดย์ส โซ
ฉันคิดว่า ทุกคนกำลังเฝ้าที่จะเห็นมันเกิดขึ้นในเร็ววันนี้

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
About อะเบ้าท์ เกี่ยวกับ
Aims เอมส มุ่ง เล็ง มุ่งหมาย ตั้งเป้าหมาย ใฝ่ หมาย จ่อ เพ่ง เป้า เจตจำนง เจตนารมณ์ เป้าประสงค์
Be บี อยู่ ใกล้
Building บิลดิ่ง อาคาร ตึก โรงเรือน การก่อนสร้าง การสะสม งานก่อสร้าง ตัวอาคาร ตัวเรือน
Building up บิลดิ่ง อับ การสร้างขึ้น
Country คันทรีย์ ประเทศ เกี่ยวกับชีวิตในชนบท ประชาชนในประเทศ ภูมิลำเนา
Days เดย์ส วัน(หลายวัน)
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
Does ดาส ทำ / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม ใช้กับ he she it
Everybody เอเวอร์รี่บอดี้ ใครๆ ทุกคน
Few ฟิว น้อย เล็กน้อย สองสาม ไม่มาก
For ฟอร์ สำหรับ
Forward ฟอร์เวิร์ด ล่วงหน้า ก้าวหน้า เร็ว ไว ทะลึ่ง แก่แดด ล่วงหน้า ก้าวหน้า ล้ำหน้า เร่งรัด ก้าวล่วง
Government กัฟเวิร์นเม้นท์ รัฐบาล
Happens แฮพเพ็นส ขึ้น บังเอิญ อุบัติ เกิดขึ้น ปรากฏขึ้น อุบัติขึ้น เป็นมา
Harmonization ฮาร์โมไนเซชั่น สามัคคี ประสานเสียง ลงรอยกัน คล้องจอง ไกล่เกลี่ย เข้ากัน สามัคคีกัน ปรองดองกัน ประสานกัน ประสานงาน ผสมกลมกลืน
Hope โฮบ หวัง ความหวัง
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
In อิน ใน
Is อิส เป็น อยู่ คือ
It อิท มัน
Know โนว์ รู้ ทราบ
Looking ลุคกิ่ง มีท่าทาง สีหน้า แสดงออก(มาจากคำว่า look+ing)
Next เนกซ์ท ต่อไป
Of ออฟ ของ
Oh โอ โอ(คำอุทาน)
People ปีเปิล คน คนในปกครอง สมาชิกในครอบครัว อาศัย
Plan แพลน แผน วางแผน
Really เรียลลี้ จริง
Reconciliation รีคอนซิเลียชั่น การคืนดี การประนีประนอม การไกล่เกลี่ย
See ซี เห็น เข้าใจ
So โซ ดังนั้น
Soon ซูน เร็ว ทันที รวดเร็ว รอมร่อ รำรำ ในไม่ช้า ไม่นาน อีกไม่นาน อีกไม่ช้า
Thai ไทย คนไทย ภาษาไทย
That แดท นั้น
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
Think ธิ้งค์ คิด
To ทู ไปถึง
United ยูไนทด์ สามัคคี โยงใย พร้อมใจ ตาม กลมเกลียว ทำให้ติดกัน ทำให้เป็นหนึ่ง เข้ากัน รวมกัน ผูกกัน ร่วมวง ร่วมแรงร่วมใจ สมัครสโมสร เป็นหนึ่งเดียว
Up อัพ ในแนวตั้ง ข้างบน ไปตาม ตั้งตรง ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น การเพิ่มขึ้น
Very เวรี่ อย่างมากมาย แท้จริง เฉพาะ
Well เวลล์ ดี หายดี อย่างสุดๆ บ่อน้ำ ปล่อง ท่วมท้น คำขึ้นต้นประโยคคำพูดที่ไม่มีคำแปลเป็นไทย
What วอท อะไร
Will วิล จะ ต้องการ พินัยกรรม ความตั้งใจที่จะให้เกิด
Yes เยส ใช่
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น